Rồng Việt báo lãi 3 quý đầu năm vượt 18% kế hoạch năm, cho vay margin gần 3.000 tỷ

Lợi nhuận trước thuế tích lũy 9 tháng của Rồng Việt đạt 319,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 252,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2023 18%.

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC, VDS) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với tổng doanh thu đạt 255,4 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 113,4 tỷ đồng (tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2022). Lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng, gần gấp 4 lần so với cùng kỳ.


Tính tổng cộng các tháng 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu của Rồng Việt đạt 603,2 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2022 và hoàn thành 69% kế hoạch năm.


Trong khi đó, chi phí của Rồng Việt đã giảm đáng kể nhờ vào việc hoàn nhập các khoản chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư đã trích lập, ghi nhận ở mức 283,4 tỷ đồng và chỉ bằng 37% so với cùng kỳ.
Nhờ vào điều này, lợi nhuận trước thuế tích lũy 9 tháng của Rồng Việt đạt 319,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 252,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2023 18%.


Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Rồng Việt đạt 5.134 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 2.326 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 12% so với cuối năm 2022. Tỷ lệ an toàn tài chính của Rồng Việt tiếp tục được duy trì ở mức an toàn và cao hơn nhiều so với quy định, đạt 426,4%.


Giá trị các tài sản FVTPL (giá trị thay đổi theo giá thị trường) của Rồng Việt ghi nhận ở mức 1.418 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Các tài sản này chủ yếu tập trung vào cổ phiếu niêm yết (giá trị 534 tỷ đồng) như DBC, ACB, CTG, GEX và MBB.

Giá trị các tài sản FVTPL của Rồng Việt  


Trong danh mục các tài sản FVTPL, Rồng Việt cũng nắm giữ các trái phiếu có giá trị 728 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chưa niêm yết như VCBH2128004, CTGL2129008 là lớn nhất.
Về mảng cho vay margin, dư nợ tại cuối quý 3 không có sự thay đổi lớn so với đầu năm, ở mức 2.997 tỷ đồng.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

VNDirect muốn bán công ty quản lý quỹ
Danh mục những công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do Trương Huệ Vân điều hành và góp vốn
Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Đâu là đáy lợi nhuận của các doanh nghiệp cá tra ?

Hôm nay đọc gì