Chính phủ Việt Nam đưa ra biện pháp thúc đẩy phát triển bất động sản

Tóm tắt các ý chính:

  1. Thủ tướng yêu cầu NHNN thúc đẩy tín dụng với doanh nghiệp bất động sản.
  2. Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
  3. Yêu cầu cho vay tín dụng cho dự án bất động sản dang dở, sắp hoàn thành.
  4. Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khai chương trình tín dụng ưu đãi.
  5. Chỉ đạo ngân hàng thương mại hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hoá thủ tục vay.
  6. Bộ Xây dựng chủ động phối hợp để hoàn thiện hệ thống pháp luật.
  7. Thực hiện dự án xây dựng căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp.
  8. Rà soát và sửa đổi các quy định về nhà ở xã hội và an toàn cháy.

Bài viết chi tiết:

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản và xem xét cụ thể cho các dự án bất động sản đang dang dở hoặc sắp hoàn thành. Điều này được đề ra trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.

Trong thông báo này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo NHNN và các ngân hàng thương mại tìm ra giải pháp phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Đồng thời, việc này cũng phải đảm bảo kiểm soát rủi ro và góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu xem xét rất cụ thể để cho vay với các dự án bất động sản đang dang dở hoặc sắp hoàn thành.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chủ trì và phối hợp với Bộ Xây dựng cùng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo xây dựng lại chung cư.

NHNN cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc các ngân hàng thương mại hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bằng cách hạ lãi suất cho vay và đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến việc vay vốn. ĐThủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản và xem xét cụ thể cho các dự án bất động sản đang dang dở hoặc sắp hoàn thành. Điều này được đề ra trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.

Trong thông báo này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo NHNN và các ngân hàng thương mại tìm ra giải pháp phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Đồng thời, việc này cũng phải đảm bảo kiểm soát rủi ro và góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu xem xét rất cụ thể để cho vay với các dự án bất động sản đang dang dở hoặc sắp hoàn thành.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chủ trì và phối hợp với Bộ Xây dựng cùng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo xây dựng lại chung cư.

NHNN cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc các ngân hàng thương mại hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bằng cách hạ lãi suất cho vay và đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến việc vay vốn. Đồng thời, Bộ Xây dựng sẽ chủ động phối hợp để hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến bất động sản. Điều này nhằm thúc đẩy việc triển khai các dự án xây dựng căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và rà soát, sửa đổi các quy định về nhà ở xã hội và an toàn cháy.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

Ngân hàng Nhà nước Rút 70.000 Tỷ Đồng Khỏi Hệ Thống Ngân Hàng Qua Tín Phiếu
Thị trường bất động sản sẽ phục hồi vào năm 2024 ?
Reuters: Singapore và Thái Lan muốn mua 20% cổ phần của Bách Hóa Xanh, định giá tối thiểu 1,5 tỷ USD.
Thu hút FDI 9 tháng năm 2023 Việt Nam vượt mốc 20 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Hôm nay đọc gì