Thanh Tuyền

Thanh Tuyền

Cổ phiếu ART của họ FLC bị đưa vào diện kiểm soát

Theo quyết định ngày 21/9 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu ART của CTCP Chứng khoán BOS sẽ bị đưa sang diện bị kiểm soát từ ngày 22/9, do nộp chậm báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 30 ngày so với hạn định.

Quyết định áp dụng theo điểm h khoản 1 điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

HNX yêu cầu CTCP Chứng khoán BOS trong thời hạn 15 ngày phải công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục trình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Định kỳ hàng quý, Chứng khoán BOS phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và công bố thông tin.

Trước đây 1 tuần, ART đã bị đưa vào diện cảnh báo. Thị giá cổ phiếu ART giảm mạnh từ vùng giá 3.500 đồng/CP về 2.700 đồng/CP. Tạm nghỉ phiên sáng 21/9, mức giá ART nằm ở 2.900 đồng/CP.

Chứng khoán BOS có hơn 14.500 cổ đông nắm giữ gần 97 triệu cổ phiếu ART – ghi nhận theo danh sách mời dự ĐHCĐ thường niên 2022 hồi cuối tháng 5.

Tính tới thời điểm hiện tại, trong số 7 cổ phiếu của hệ sinh thái FLC thì ROS bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE; FLC và HAI bị đình chỉ giao dịch; ART nằm trong diện kiểm soát, còn 3 mã là AMDGAB và KLF bị đưa vào diện cảnh báo.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

VNDirect muốn bán công ty quản lý quỹ
Danh mục những công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do Trương Huệ Vân điều hành và góp vốn
Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Đâu là đáy lợi nhuận của các doanh nghiệp cá tra ?

Hôm nay đọc gì