Cổ phiếu là gì? Những điều phải biết trước khi đầu tư 2023

Xu hướng ngày càng rộng rãi người tham gia vào chứng khoán để kiếm lời và tạo thu nhập thụ động.

Thị trường chứng khoán phát triển với các sản phẩm thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư. Cổ phiếu là một trong những sản phẩm sở hữu sức hấp dẫn nhất trên thị trường.

Người tham gia cần hiểu cổ phiếu là gì? Các khía cạnh liên quan, nguyên tắc đầu tư,… Để chọn ra cách thức đầu tư cổ phiếu sinh lời nhuận hấp dẫn.

Bạn cùng Money Studio tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là một loại chứng nhận của người nắm đối với doanh nghiệp phát hành cổ phần. Cổ phiếu là loại tài sản có khả năng sinh lời phụ thuộc vào sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

yeu-to-gia-co-phieu

Theo Khoản 1, Điều 121 của bộ Luật Doanh nghiệp: “Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó”.

Ngoài ra, cổ phiếu còn là một loại tài sản có thể dùng để chuyển nhượng từ người này qua người khác bằng nhiều hình thức như: tặng, thừa kế, cầm cố, thế chấp hoặc là mua bán trên sàn giao dịch chứng khoán.

Phân loại cổ phiếu

Hiện nay trên thị trường VN có các loại cổ phiếu khác nhau, chúng được phân loại dựa trên.

Theo phạm vi giá trị:

 • Cổ phiếu thường (hay cổ phiếu phổ thông): Là hình thức mà người sở hữu có quyền dự họp ĐHCĐ, có quyền biểu quyết trong các trường hợp quan trọng của doanh nghiệp.
 • Cổ phiếu ưu đãi: Là hình thức mà người sở hữu sẽ có các quyền lợi khác nhau tùy từng loại, với những quyền hạn giảm thiểu hơn so với cổ phiếu phổ thông.

Theo hình thức cổ phiếu:

 • Cổ phiếu ghi danh: Cổ phiếu có tên người sở hữu. Việc chuyển nhượng loại cổ phiếu này cực kỳ phức tạp, bắt buộc đăng ký với cơ quan phát hành và được hội đồng quản trị doanh nghiệp cho phép.
 • Cổ phiếu vô danh: Cổ phiếu không có tên người sở hữu. Ưu điểm của cổ phiếu này là mua bán dễ dàng trên sàn giao dịch chứng khoán.

Chỉ số cổ phiếu cơ bản

Chỉ số cổ phiếu giúp thống kê, đo lường sự biến động danh mục cổ phiếu.

Dựa vào những chỉ số này nhà đầu tư sẽ đánh giá được mức độ tiềm năng cũng như định giá cổ phiếu và khả năng sinh lời.

Cổ phiếu thường sẽ được đánh giá qua các chỉ số sau:

 • Chỉ số P/E – Price to Earning: Chỉ số biểu thị mối quan hệ giữa giá thị trường với thu nhập trên một cổ phiếu. Nếu chỉ số này thấp thể hiện cổ phiếu đang bị định giá thấp, có lợi cho nhà đầu tư.
 • Chỉ số EPS – Earning per Share: Chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần, chỉ số tiền mà mỗi cổ phần nhận được khi công ty đã trả hết số tiền lãi cho cổ đông. Chỉ số này cao chứng tỏ doanh nghiệp đang có tốc độ phát triển vững mạnh.
 • Chỉ số P/B – Price to Book Value Ratio: Chỉ số này dùng sử dụng để so sánh giá trị thực tế của cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của nó. Chỉ số này càng thấp thể hiện nhà đầu tư đang trả ít hơn so với giá trị sổ sách.
 • Chỉ số DPR – Tỷ lệ chi trả cổ tức: Tỷ lệ chi trả cổ tức biểu thị mức chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư so với mức mà doanh nghiệp kiếm được. Chỉ số này nếu ở mức cao cho thấy DN đang phát triển và tạo ra lợi nhuận để trả cổ tức cho các cổ đông.

Giá tham chiếu, giá trần, giá sàn cổ phiếu là gì?

Nhà đầu tư khi bước chân vào thị trường chứng khoán sẽ cần làm quen với các định nghĩa: Giá tham chiếu, giá trần, giá sàn cổ phiếu.

+ Giá tham chiếu là mức giá cơ sở để chỉ giới hạn giá cổ phiếu dao động trong phiên. Tuy nhiên, giá tham chiếu ở các sàn giao dịch sẽ khác nhau, ví dụ:

 • Tại sàn HOSE và HNX: Giá tham chiếu là giá tại lúc đóng cửa của ngày giao dịch trước.
 • Tại sàn Upcom: Giá tham chiếu được tính bằng mức bình quân gia quyền của giá giao dịch theo phương thức khớp lệnh trong ngày giao dịch trước.

+ Giá trần là mức giá cao nhất mà có thể đặt lệnh mua/bán trong ngày giao dịch.

Giá trần = Giá tham chiếu * (100% + biên độ dao động).

+ Giá sàn là mức giá thấp nhất mà có thể đặt lệnh mua/bán trong ngày giao dịch.

Giá sàn = Giá tham chiếu * (100% – biên độ dao động).

Các yếu tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu là gì?

Giá cổ phiếu là mức giá của cổ phiếu tại 1 thời điểm nhất định, nghĩa là số tiền cần bỏ ra để sở hữu cổ phiếu trên thị trường.

Giá cổ phiếu là yếu tố quan trọng cần quan tâm khi quyết định mua/ bán cổ phiếu. Chỉ số giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau:

+ Ảnh hưởng thị trường: Nếu thị trường và nền kinh tế ổn định, phát triển sẽ đem lại môi trường thuận lợi để các công ty tăng trưởng, làm tăng giá cổ phiếu. Ngược lại, khi nền kinh tế bị khủng hoảng sẽ khiến các công ty gặp khó khăn, làm giảm lợi nhuận và giá cổ phiếu.

+ Chính sách cổ tức: Là yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. DN có chính sách chia cổ tức hấp dẫn sẽ thu hút các nhà đầu tư mua và giữ lại cổ phiếu.

+ Quy luật cung cầu: Cổ phiếu chịu sự ảnh hưởng của quy luật cung – cầu. Khi DN phát triển, nhu cầu tăng nhà đầu tư mua cổ phiếu với kỳ vọng sinh lời cao. Ngược lại, nếu doanh nghiệp làm ăn không tốt sẽ làm làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư khiến cho cổ phiếu bán ra với số lượng lớn làm giá giảm mạnh.

+ Tác động từ nhà đầu tư: Nhà đầu tư rót vốn vào sẽ thúc đẩy thị trường phát triển. Mỗi nhà đầu tư sẽ góp phần tạo nên xu hướng tăng/ giảm giá cổ phiếu.

+ Hiệu suất ngành: Mỗi giai đoạn của thị trường sẽ có một số nhóm ngành tăng trưởng và giá cổ phiếu của nhóm ngành này sẽ ảnh hướng lớn thị trường.

Điều kiện phát hành cổ phiếu là gì?

Phát hành cổ phiếu là hoạt động kêu gọi vốn của những công ty cổ phần. Cổ phiếu được xem là chứng chỉ được công ty phát hành. Việc phát hành cổ phiếu sẽ giúp cho DN có thể thu hút được nguồn vốn từ bên ngoài.

Nhà đầu tư sẽ trở thành các cổ đông, nắm giữ cổ phần của DN. Hoạt động này để huy động vốn cho những doanh nghiệp đáp ứng điều kiện nhất định:

 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ đã góp trên 10 tỷ đồng tại thời điểm đăng ký phát hành cổ phiếu.
 • Doanh nghiệp có lãi trong năm trước, đến thời điểm chào bán cổ phiếu không có lỗ lũy kế.
 • Hình thức phát hành và sử dụng vốn huy động cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lợi nhuận đầu tư cổ phiếu là gì?

Đầu tư cổ phiếu nghĩa là nhà đầu tư cần bỏ tiền ra để mua cổ phần do các công ty đó phát hành hoặc mua cổ phiếu trên các sàn chứng khoán.

Nhà đầu tư sẽ mở tài khoản tại các công ty môi giới và thực hiện các giao dịch mua/ bán cổ phiếu. Tại đó có thể chọn mua cổ phiếu tiềm năng và nắm giữ chúng trong thời gian một đến vài năm để doanh nghiệp phát triển sau đó bán ra để thu về lợi nhuận.

Thời gian nắm giữ cổ phiếu tối thiểu 1 năm, có thể kéo dài từ 3-5 năm hoặc cả đời. Doanh nghiệp phát hành sẽ sử dụng dòng vốn để hoạt động và tăng trưởng.

Sau một thời gian phát triển, giá cổ phiếu tăng, lợi nhuận doanh nghiệp thu được lớn. Lúc này, nhà đầu tư thu được lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu sẽ là chênh lệch giá cổ phiếu và cổ tức được chia đều từ doanh nghiệp.

Lợi ích khi đầu tư cổ phiếu

Hiện nay, đầu tư cổ phiếu được xem là kênh hấp dẫn được nhiều người lựa chọn khi tham gia thị trường chứng khoán. Dưới đây là những ưu điểm khi đầu tư cổ phiếu:

Khả năng có lợi nhuận cao trong dài hạn

Nếu so sánh giữa mức thu nhập mà bạn nhận được khi gửi tiết kiệm và khi nắm giữ cổ phiếu sẽ có sự khác biệt được thể hiện khá rõ ràng.

Mức lợi nhuận thu về khi gửi tiết kiệm rơi vào khoảng 6-7%/năm.

Trong khi tốc độ tăng trưởng trung bình của các DN trên thị trường chứng khoán là 10-20%/năm. 

Kịch bản này sẽ xảy ra nếu bạn lựa chọn được những nơi có tiềm năng tăng trưởng tốt để mua cổ phiếu.

Tính thanh khoản cao

Cổ phiếu có tính thanh khoản cao trên thị trường, với hàng trăm nghìn tỷ đồng được giao dịch mỗi phiên làm việc. Người tham gia dễ dàng đặt lệnh mua/ bán cổ phiếu nhanh chóng.

Mọi giao dịch cổ phiếu sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn bởi những người tham gia thị trường (khớp lệnh ngay lập tức), cổ phiếu có thể chuyển thành tiền mặt nhanh chóng.

Kênh đầu tư linh hoạt

Đối với các kênh đầu tư khác, ví dụ như BĐS, bạn cần tích lũy được một số tiền khá lớn mới có thể bắt đầu tham gia.

Thay vì thế bạn chỉ cần vài triệu đồng là đã có thể mua bán cổ phiếu trên thị trường. Và cũng không phải chờ thời gian lâu để khoản tiền của bạn sinh lời.

Thời gian tối thiểu cần để nắm giữ một cổ phiếu là 2 ngày, bạn có thể bán bất cứ lúc nào khi cổ phiếu đã tăng giá như kỳ vọng.

Nguyên tắc để đầu tư cổ phiếu sinh lời

Mặc dù hiểu được cổ phiếu cũng như các điều kiện của nó nhưng bạn vẫn có thể gặp rủi ro trong quá trình đầu tư. Bạn có thể nắm các nguyên tắc dưới đây để hạn chế rủi ro:

Chọn lựa cổ phiếu tốt

Nhà đầu tư cần tìm hiểu về thị trường, loại cổ phiếu, tiềm năng phát triển và cơ hội của doanh nghiệp trong tương lai.

Ngoài ra cần tìm hiểu về bộ máy quản lý, các yếu tố để kinh doanh sinh lời, mang lại lợi nhuận vì những yếu tố này ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu trong tương lai.

Mua cổ phiếu vào đúng thời điểm

Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi mua cổ phiếu ở bất kỳ thời điểm nào. Khi đã am hiểu về thị trường thì cần phải lựa chọn thời gian thích hợp để mua.

Nghiên cứu chiến lược đầu tư cổ phiếu

Hiện nay các nền tảng MXH có rất nhiều thông tin bổ ích về đầu tư cổ phiếu hiệu quả. Trước khi bắt đầu giao dịch, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ càng chiến lược đầu tư phù hợp để nắm được kỹ năng để mang lại lợi nhuận cao.

Đa dạng danh mục đầu tư hợp lý

Nhà đầu tư không nên dồn hết tiền vào một giỏ, cũng không nên lan man vào quá nhiều nơi khác nhau. Cần tỉnh táo phân tích thị trường để chọn ra một vài cổ phiếu có giá trị và tiềm năng thực sự nắm giữ.

Giữ vững tâm lý khi đầu tư cổ phiếu

Cổ phiếu cũng được xem là một loại đầu tư may rủi, dựa vào tình hình hoạt động của công ty và cung cầu thị trường để quyết định lợi nhuận. Cho nên giá cổ phiếu của công ty cũng có thể tăng hoặc giảm bất ngờ, nhà đầu tư không nên vội bán cổ phiếu khi giá cổ phiếu bị giảm. Cần phải có một tâm lý vững và quyết định sáng suốt.

Cách để sở hữu cổ phiếu

Trở thành nhà đầu tư lớn

Nhà đầu tư lớn ở đây thường là các tổ chức, quỹ đầu tư,… Cũng có thể có nhà đầu tư cá nhân, nhưng thường cũng đại diện cho 1 doanh nghiệp nào đó.

Nhà đầu tư sẽ đầu tư cho doanh nghiệp… Và họ cũng có thể tham gia quản lý & điều hành doanh nghiệp…

Ngoài việc cung cấp vốn họ sẽ chuyển giao công nghệ, cách thức quản lý… để các DN này có thể tăng trưởng, chiếm lĩnh thị trường.

Khi doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, họ sẽ bán hoặc nắm giữ số cổ phần họ đang có.

Tham gia thị trường chứng khoán

Một cách dành cho đa số mọi người mà bạn có thể thực hiện đó là tham gia vào thị trường chứng khoán. Là nơi mà cổ phiếu của những DN được giao dịch công khai.

Để được phép niêm yết DN cần phải đáp ứng được các điều kiện niêm yết của Sở giao dịch CK.

Những yêu cầu này đã giúp loại bỏ những DN hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ.

Ví dụ giá thị trường hiện tại của cổ phiếu X là 100.000 đồng/cổ phiếu. Chỉ với vài triệu đồng, bạn hoàn toàn có thể trở thành cổ đông của 1 doanh nghiệp đầu ngành.

Điều bạn cần làm là mở 1 tài khoản chứng khoán và tham gia giao dịch. Bạn có thể tham khảo các bước cơ bản dưới đây để tham gia thị trường:

Bước 1: Mở tài khoản chứng khoán online hoặc tới trực tiếp công ty chứng khoán

Bước 2: Nộp tiền vào tài khoản mới có thể tiến hành giao dịch. Bạn chỉ cần 1-2 triệu là có thể bắt đầu.

Bước 3: Tìm hiểu thời gian phiên giao dịch chứng khoán

Bước 4: Tìm hiểu cách đọc bảng giá chứng khoán

Bước 5: Phân tích và định giá cổ phiếu

Bước 6: Tìm hiểu và lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp

Bạn có thể đọc thêm bài viết Cách mua cổ phiếu của MS nha.

Hy vọng bài viết này giúp bạn giải đáp những câu hỏi xung quanh cổ phiếu là gì cũng như các câu hỏi liên quan.

Đầu tư cổ phiếu là quá trình dài hạn cần tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để có được góc nhìn thực tế nhất về thị trường chứng khoán.

Bạn đừng quên để lại câu hỏi cho Money Studio dưới bình luận nhé. Bọn mình sẽ trả lời toàn bộ.

Đọc thêm bài viết:

Phiên giao dịch chứng khoán? Quy định thời gian giao dịch

Cách mở tài khoản chứng khoán? Và lưu ý khi mở tài khoản

So sánh phí giao dịch chứng khoán các công ty 2023

Thị trường chứng khoán là gì? Đặc điểm và phân loại

Cách mua cổ phiếu: Bước đi chập chững cho người mới đầu tư

Quỹ mở là gì? Giải thích chi tiết cho người mới đầu tư

Quỹ đầu tư là gì? Những điều cần biết trước khi bạn đầu tư

Phát hành cổ phiếu là gì? Điều kiện nào để phát hành cổ phiếu?

Hướng dẫn cách rút tiền từ tài khoản chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán TCBS và VPS 2023

Trả cổ tức bằng cổ phiếu? Và cổ phiếu hay tiền mặt sẽ có lợi hơn?

Cách thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu?

Cổ phiếu thưởng là gì? Đặc điểm và ý nghĩa của cổ phiếu thưởng

Trả cổ tức bằng tiền mặt là gì? Hướng dẫn cho người mới

Ký quỹ là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia ký quỹ

Chỉ số RSI là gì? Cách sử dụng RSI trong chứng khoán 2023

ROA là gì? Cách tính và chi tiết ứng dụng ROA trong đầu tư

ROE là gì? Cách tính và chi tiết ứng dụng ROE trong đầu tư

Cách nạp tiền vào tài khoản chứng khoán cho người mới

Đường MA trong chứng khoán là gì? Ý nghĩa & cách sử dụng

Chứng khoán phái sinh là gì? Kiến thức tổng quan người mới

Các loại lệnh chứng khoán chi tiết cho người mới 2023

Phân tích kỹ thuật chứng khoán: Hướng dẫn tổng quan 2023

Lạm phát là gì? Nguyên nhân, ảnh hưởng của lạm phát 2023

Chỉ số P/E là gì? Công thức tính và ý nghĩa chỉ số P/E 2023

Cách chơi chứng khoán cho nhà đầu tư mới hiệu quả 2023

Chứng khoán nợ là gì? Phân biệt với chứng khoán vốn 2023

Cổ phiếu GAS: Phân tích – Nhận định – Xu hướng cổ phiếu

Đầu tư tài chính là gì? TOP hình thức đầu tư hiệu quả 2023

TOP 8 App đầu tư tài chính an toàn, uy tín, phổ biến hiện nay

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

GDP quý 3 tăng trưởng 5,33%
Ngân hàng Nhà nước Rút 70.000 Tỷ Đồng Khỏi Hệ Thống Ngân Hàng Qua Tín Phiếu
Thị trường bất động sản sẽ phục hồi vào năm 2024 ?
Reuters: Singapore và Thái Lan muốn mua 20% cổ phần của Bách Hóa Xanh, định giá tối thiểu 1,5 tỷ USD.

Hôm nay đọc gì