DGC đã chạm đáy lợi nhuận ở nửa đầu năm 2023 ?

Công ty DGC đã đạt lợi nhuận ròng 882 tỷ đồng (-54% so với cùng kỳ) trong quý 2/2023, vượt xa kế hoạch ban đầu là 630 tỷ đồng. So với quý trước, lợi nhuận ròng tăng 7% chủ yếu nhờ sử dụng tỷ trọng đá phốt phát tự khai thác cao hơn, mặc dù giá bán trung bình tiếp tục giảm. Dự kiến lợi nhuận trong nửa cuối năm 2023 sẽ tăng 11% so với nửa đầu năm nhờ sự phục hồi giá phốt pho vàng và các sản phẩm liên quan, cùng với sự phục hồi nhu cầu từ các nhà sản xuất phân bón và chất bán dẫn. Giá phân bón DAP đã tăng đáng kể do giá nông sản tăng.

Chúng tôi dự đoán rằng nhu cầu phốt pho vàng từ chất bán dẫn sẽ phục hồi vào cuối năm 2023, giúp DGC đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận ròng hai con số cho năm 2024. Theo ước tính của chúng tôi, lợi nhuận ròng năm 2023 và 2024 lần lượt là 3,59 nghìn tỷ đồng (-41% so với cùng kỳ) và 4,34 nghìn tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ). Chúng tôi đánh giá mức giá mục tiêu cho cổ phiếu DGC là 84.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tiềm năng tăng giá là 14,4%. Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu DGC.

Tuy vậy, trong tương lai ngắn hạn, việc giảm lợi nhuận ròng so với cùng kỳ có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu DGC. Giá cổ phiếu yếu có thể tạo cơ hội tích lũy cổ phiếu, vì đã giảm giá đáng kể và lợi nhuận có thể đã đạt đáy trong nửa đầu năm 2023.

Trong tầm nhìn dài hạn, kết quả kinh doanh năm 2023-2024 của DGC sẽ chủ yếu phụ thuộc vào biến động giá phốt pho vàng, trong khi triển vọng dài hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi tiến độ xây dựng nhà máy Chlo-Alkali tại Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nhà máy Clo-Alkali Nghi Sơn, sản xuất xút và nhựa PVC: Việc xây dựng nhà máy xút đã bị trì hoãn (dự kiến ban đầu vào quý 3/2023) do vẫn còn vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, theo thông tin từ ban lãnh đạo, công ty đã đặt đơn hàng cho các thiết bị và máy móc cho nhà máy. Do đó, chúng tôi tin rằng việc kéo dài này sẽ không diễn ra quá lâu. Chúng tôi kỳ vọng rằng nhà máy sẽ bắt đầu hoạt động thương mại vào cuối năm 2025.

Dự án khai thác bauxite: Theo Quy hoạch thăm dò và khai thác khoáng sản được phê duyệt, Việt Nam dự kiến khai thác bauxite ở mức sản lượng từ 68,15 đến 112,2 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2021-2030, và từ 72,3 đến 118 triệu tấn/năm vào năm 2050. DGC đang nghiên cứu khả năng khai thác bauxite tại tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, trong 1-2 năm tới, DGC sẽ tập trung chủ yếu vào việc vận hành nhà máy Clo-Alkali Nghi Sơn, trong khi dự án khai thác bauxite là một kế hoạch dài hạn hơn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

Ngân hàng Nhà nước Rút 70.000 Tỷ Đồng Khỏi Hệ Thống Ngân Hàng Qua Tín Phiếu
Thị trường bất động sản sẽ phục hồi vào năm 2024 ?
Reuters: Singapore và Thái Lan muốn mua 20% cổ phần của Bách Hóa Xanh, định giá tối thiểu 1,5 tỷ USD.
Thu hút FDI 9 tháng năm 2023 Việt Nam vượt mốc 20 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Hôm nay đọc gì