GDP quý 3 tăng trưởng 5,33%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong quý 3/2023 được ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù chỉ cao hơn tốc độ tăng trong quý 3 của các năm 2020 và 2021, nhưng vẫn có xu hướng tích cực. Trong đó, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,72%, đóng góp 8,03% vào tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Ngành công nghiệp và xây dựng tăng 5,19%, đóng góp 38,63%; và ngành dịch vụ tăng 6,24%, đóng góp 53,34%.

Về việc sử dụng GDP trong quý 3/2023, tiêu dùng cuối cùng tăng 3,79% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 40,56% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế. Tích lũy tài sản tăng 6,61%, đóng góp 44,92%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2,27%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 1,42%; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 14,52%.

GDP tính từ đầu năm đến quý 3/2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chỉ cao hơn tốc độ tăng trong 9 tháng của các năm 2020 và 2021. Trong tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,43%, đóng góp 9,16%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 2,41%, đóng góp 22,27%; và ngành dịch vụ tăng 6,32%, đóng góp 68,57%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản lượng lúa đông xuân và hè thu tăng khá, một số cây lâu năm cũng tăng so với cùng kỳ năm trước, chăn nuôi phát triển ổn định và nuôi trồng thủy sản đạt kết quả khả quan. Giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp trong 9 tháng năm 2023 tăng 3,42% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,29% vào tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,13%, đóng góp 0,02%; và ngành thủy sản tăng 3,56%, đóng góp 0,09%.

Trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do sự suy giảm tổng cầu thế giới. Giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp trong 9 tháng năm 2023 chỉ tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,56% vào tốc độ tăng tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến và chế tạo chỉ tăng 1,98%, đóng góp 0,51%; và ngành xây dựng tăng 0,78%, đóng góp 0,05%.

Trong lĩnh vực dịch vụ, tiêu dùng trong nước và du lịch trong 9 tháng năm 2023 có sự phục hồi tích cực, nhưng vẫn gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Giá trị gia tăng toàn ngành dịch vụ trong 9 tháng năm 2023 tăng 5,15% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,86% vào tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế. Trong đó, các ngành bán lẻ và bán buôn tăng 5,62%, đóng góp 1,08%; ngành vận tải và kho bãi tăng 4,52%, đóng góp 0,88%; ngành thông tin và truyền thông tăng 7,21%, đóng góp 0,63%; ngành tài chính và bảo hiểm tăng 5,89%, đóng góp 0,39%; và ngành giáo dục và y tế tăng 5,57%, đóng góp 0,88%.

Tổng cộng, mặc dù nền kinh tế vẫn đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng GDP quý 3/2023 và tổng GDP từ đầu năm đến quý 3/2023 tăng khá ổn định. Các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Trong khi đó, ngành công nghiệp và xây dựng cần tìm cách thích nghi với biến đổi toàn cầu và ngành dịch vụ cần tiếp tục đổi mới để phục vụ nhu cầu của thị trường.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

VNDirect muốn bán công ty quản lý quỹ
Danh mục những công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do Trương Huệ Vân điều hành và góp vốn
Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Đâu là đáy lợi nhuận của các doanh nghiệp cá tra ?

Hôm nay đọc gì