HDBank muốn mua 1 công ty chứng khoán

HDBank muốn mua 1 công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán mà HDBank nhắm tới sẽ phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng và có lãi 3 năm liên tiếp gần nhất.

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tại đại hội năm nay, HDBank sẽ trình cổ đông phê duyệt chủ trương góp vốn, mua cổ phần một công ty trong lĩnh vực chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con của HDBank.

HDBank cho biết, ngân hàng xác định lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng đầu tư là một trong những trọng tâm phát triển trong tương lai. Việc đầu tư vào công ty chứng khoán có thể giúp HDBank mở rộng và khai thác hiệu quả hơn nữa tệp khách hàng hiện hữu thông qua cung cấp các dịch vụ như: tư vấn phát hành, tư vấn tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp…

Ngoài ra, HDBank còn có cơ hội bán chéo sản phẩm, cung cấp dịch vụ thu chi hộ…, từ đó gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho ngân hàng.

Công ty chứng khoán mà HDBank đầu tư sẽ cần đáp ứng một số điều kiện như vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, có lợi nhuận trong 3 năm liên tiếp gần nhất và đáp ứng các quy định của pháp luật.

Về kế hoạch 2023, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 13.197 tỷ đồng, tăng trưởng 29%. Tổng huy động 459.398 tỷ đồng, tăng trưởng 25% và tổng dư nợ 333.553 tỷ đồng, tăng trưởng 24%.

Đơn vị: Tỷ đồng

HDBank dự kiến chia cổ tức 25% cho năm 2022, trong đó 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu) và 15% bằng cổ phiếu.

Đồng thời, ngân hàng sẽ tăng vốn 200 tỷ đồng thông qua phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Vốn điều lệ HDBank sau các đợt phát hành này sẽ tăng từ 25.303 tỷ đồng lên 29.276 tỷ đồng.

Về nhân sự, HDBank sẽ bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm sau khi bà Tâm có đơn từ nhiệm vào ngày 13/4 vừa qua với lý do cá nhân.

Ngân hàng sẽ bầu bổ sung 1 thành viên thay thế, là ông Phạm Quốc Thanh. Ông Thanh sinh năm 1970, đang là Tổng giám đốc HDBank, thành viên Hội đồng thành viên Công ty tài chính HD Saison.

Nguồn: Fireant

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

Ngân hàng Nhà nước Rút 70.000 Tỷ Đồng Khỏi Hệ Thống Ngân Hàng Qua Tín Phiếu
Thị trường bất động sản sẽ phục hồi vào năm 2024 ?
Reuters: Singapore và Thái Lan muốn mua 20% cổ phần của Bách Hóa Xanh, định giá tối thiểu 1,5 tỷ USD.
Thu hút FDI 9 tháng năm 2023 Việt Nam vượt mốc 20 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Hôm nay đọc gì