HOSE họp với thành viên thúc đẩy triển khai hệ thống KRX

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) dự định tổ chức cuộc họp với nhà cung cấp giải pháp/hệ thống của các thành viên thị trường để đánh giá tình trạng sẵn sàng cho việc triển khai dự án gói thầu công nghệ thông tin – KRX. Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra tại trụ sở của HOSE vào ngày 10/10.

Thành phần tham dự bao gồm đại diện của HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), VSDC, các công ty chứng khoán (CTCK), và các ngân hàng lưu ký/thanh toán, cùng với đại diện của nhà cung cấp giải pháp và ngân hàng lưu ký/thanh toán của CTCK.

HOSE đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm thúc đẩy việc triển khai KRX, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 12/2023. Gần đây, trong cuộc họp ngày 21/8, HOSE đã tổng kết sơ bộ kết quả kiểm thử với các thành viên. Kết quả cho thấy có 25/76 công ty chứng khoán đã hoàn thành 100% các kịch bản kiểm thử, 36/76 công ty đã thực hiện trên 80% và 15/76 công ty đạt dưới 80%.

Vào giữa tháng 9, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã thông báo rằng các công ty chứng khoán không tham gia hoặc không đáp ứng yêu cầu chương trình kiểm thử hệ thống KRX sẽ bị xem xét xử lý vi phạm. Cụ thể, nếu hệ thống công nghệ thông tin của các công ty chứng khoán không kết nối được với hệ thống KRX, các công ty này sẽ không đáp ứng được điều kiện trở thành thành viên của VNX và có thể bị hủy bỏ tư cách thành viên. Đồng thời, các công ty cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với khách hàng mở tài khoản giao dịch tại công ty đó.

KRX được kỳ vọng sẽ mang đến cho thị trường chứng khoán Việt Nam các sản phẩm, giải pháp giao dịch và thanh toán mới như giao dịch trong ngày (T+0), bán khống (short selling), rút ngắn thời gian thanh toán, hợp đồng quyền chọn (option contract), và tạo điều kiện để giải quyết các vấn đề khó khăn như thanh toán bù trừ trung tâm (CCP) và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, nhằm tiến tới nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

VNDirect muốn bán công ty quản lý quỹ
Danh mục những công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do Trương Huệ Vân điều hành và góp vốn
Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Đâu là đáy lợi nhuận của các doanh nghiệp cá tra ?

Hôm nay đọc gì