KRX dự kiến hoàn thành việc chuẩn bị hệ thống vào cuối tháng 12/2023

Theo kế hoạch của Nhà thầu KRX, Việt Nam sẽ tổ chức kiểm thử cuối cùng (FAT) vào tháng 11/2023 và dự kiến KRX sẽ hoàn thành chuẩn bị hệ thống vào cuối tháng 12/2023 để sẵn sàng triển khai.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ngày 21/8/2023, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán cùng với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để tổ chức cuộc họp với các Thành viên thị trường bao gồm Công ty Chứng khoán, Ngân hàng thương mại, Công ty Quản lý Quỹ trong và ngoài nước.

Cuộc họp này nhằm mục đích trình bày kế hoạch dự án và đôn đốc công tác phối hợp chuẩn bị hệ thống theo tiến độ đã đề ra.

Về kết quả kiểm thử, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã tổng kết sơ bộ với các Thành viên thị trường trong thời gian gần đây. Tại HOSE, có 25/76 Công ty chứng khoán đã hoàn thành 100% các kịch bản kiểm thử, 36/76 công ty đã thực hiện trên 80% và 15/76 công ty đạt dưới 80%.

Theo kế hoạch của Nhà thầu KRX, Việt Nam sẽ tổ chức kiểm thử cuối cùng (FAT) vào tháng 11/2023 và dự kiến KRX sẽ hoàn thành chuẩn bị hệ thống vào cuối tháng 12/2023 để sẵn sàng triển khai.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị quyết tâm hoàn thành dự án và chuẩn bị hệ thống sẵn sàng vận hành vào cuối năm nay.

Trong cuộc họp, lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán đã nhấn mạnh rằng đối với các Thành viên thị trường chưa sẵn sàng theo tiến độ, sẽ báo cáo lên cấp có thẩm quyền để đề xuất biện pháp nhằm hoàn thành dự án theo mục tiêu chung.

Việc chuẩn bị sẵn sàng cho hệ thống mới là trách nhiệm của các Thành viên thị trường và các đơn vị liên quan. HOSE, HNX, VSDC sẵn sàng hỗ trợ các Công ty chứng khoán để đảm bảo tiến độ dự án được phê duyệt bởi Bộ Tài chính.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

GDP quý 3 tăng trưởng 5,33%
Ngân hàng Nhà nước Rút 70.000 Tỷ Đồng Khỏi Hệ Thống Ngân Hàng Qua Tín Phiếu
Thị trường bất động sản sẽ phục hồi vào năm 2024 ?
Reuters: Singapore và Thái Lan muốn mua 20% cổ phần của Bách Hóa Xanh, định giá tối thiểu 1,5 tỷ USD.

Hôm nay đọc gì