Lợi nhuận quý 3/2023 ANV giảm 99% so với cùng kỳ

Trong quý III/2023, Nam Việt ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.098,8 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng hơn 6,5%, lên 1.014 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ đạt 84,8 tỷ đồng, giảm đến 70% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 23% xuống chỉ còn 7,6%.

Trong quý này, doanh thu tài chính của Nam Việt cũng giảm 47,3%, chỉ đạt 8,33 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty đã tiết giảm các chi phí tối đa, giúp chi phí tài chính giảm 27%, xuống còn 36 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 61%, xuống còn 37,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 24%, xuống còn 16 tỷ đồng.

Kết quả, Nam Việt chỉ còn lãi vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng, giảm mạnh so với 119,9 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái, tương ứng giảm 99%. Toàn bộ lợi nhuận đến từ cổ đông của Công ty mẹ.

Tính đến ngày 30/09/2023, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 5.360 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, Nam Việt có hơn 29,8 tỷ đồng tiền và tương đương tiền; 186 tỷ đồng là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Công ty còn có hơn 373,2 tỷ đồng là phải thu ngắn hạn của khách hàng, giảm 9,5%. Khoản thu này chủ yếu đến từ các khách hàng nước ngoài, và Nam Việt đã dự phòng hơn 41,5 tỷ đồng phải thu khó đòi vào cuối quý III.

Hàng tồn kho của Công ty hiện đạt 2.448,1 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, thành phẩm và nguyên vật liệu. Công ty cũng đã dự phòng hơn 11,2 tỷ đồng để giảm giá hàng tồn kho.

Trên bảng cân đối, nợ phải trả của Nam Việt còn 2.376 tỷ đồng, giảm hơn 8%. Nợ nhiều nhất đến từ nợ vay, trong đó nợ vay ngắn hạn còn 1.780,5 tỷ đồng và nợ dài hạn còn 185,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, vào ngày 24/10, cổ phiếu ANV đã tăng 1,66%, lên 33.650 đồng/CP, với khối lượng giao dịch đạt hơn 1,28 triệu đơn vị.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

VNDirect muốn bán công ty quản lý quỹ
Danh mục những công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do Trương Huệ Vân điều hành và góp vốn
Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Đâu là đáy lợi nhuận của các doanh nghiệp cá tra ?

Hôm nay đọc gì