Quyết định 25: Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Quyết định 25 áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang thuê đất trực tiếp từ Nhà nước theo quyết định hoặc hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hình thức thuê đất này yêu cầu người thuê phải trả tiền hàng năm.

Quyết định 25 cũng áp dụng cho trường hợp người thuê đất không được miễn, giảm tiền thuê đất, hoặc đã hết thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất, cũng như trường hợp đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật liên quan.

Theo quy định, người thuê đất quy định như trên sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp vào năm 2023. Tuy nhiên, giảm trừ này không áp dụng cho số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước 2023 và tiền chậm nộp.

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên sẽ được tính dựa trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh trong năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, mức giảm 30% tiền thuê đất sẽ được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm hoặc khấu trừ theo quy định.

Theo báo cáo mới nhất gửi cho Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến tháng 7 năm 2023, đã có 3.176 tỉ đồng được giảm tiền thuê đất và thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cũng đã có 110.919 tỉ đồng được gia hạn các loại thuế và tiền thuê đất theo các quy định của Chính phủ. Ngoài ra, đã có 7.400 tỉ đồng chi phí cơ hội được hỗ trợ thông qua các chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

VNDirect muốn bán công ty quản lý quỹ
Danh mục những công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do Trương Huệ Vân điều hành và góp vốn
Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Đâu là đáy lợi nhuận của các doanh nghiệp cá tra ?

Hôm nay đọc gì