Soi danh mục đầu tư hơn 19.000 tỷ của công ty chứng khoán VNDirect

Trong quý này, doanh thu hoạt động của công ty đạt 1.759 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các chi phí, công ty đã có lợi nhuận ròng gần 639,2 tỷ đồng, tăng gấp gần 15 lần. Điểm nổi bật trong việc tăng trưởng lợi nhuận của VNDirect đến từ hoạt động tự doanh.

Cụ thể, lợi nhuận từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong quý III của VNDirect tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước, lên gần 932 tỷ đồng. Trong khi đó, lỗ từ FVTPL giảm 56,6% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 281 tỷ đồng. Tổng cộng, VNDirect đã có lợi nhuận 651 tỷ đồng từ FVTPL trong quý III vừa qua, trong khi cùng kỳ năm trước, công ty ghi nhận lỗ gần 42 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động mua bán trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết đã đóng góp chủ yếu.

Dữ liệu cho thấy giá trị hợp lý của các tài sản FVTPL của VNDirect vào ngày 30/9 là gần 19.129 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chưa niêm yết chiếm tỷ trọng lớn (9.429 tỷ đồng), tiếp theo là chứng chỉ tiền gửi (7.124 tỷ đồng).

Trong quý này, cơ cấu danh mục đầu tư của VNDirect có sự thay đổi khi công ty giảm nắm giữ trái phiếu niêm yết (giá trị cuối kỳ là 276,3 tỷ đồng, giảm so với đầu kỳ là 1.335,8 tỷ đồng) và tăng mạnh đầu tư vào cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu và chứng khoán niêm yết tính theo giá gốc đã tăng từ 664,2 tỷ đồng lên 1.318,5 tỷ đồng.

VNDirect đã mua thêm cổ phiếu VPB (459 tỷ đồng – tăng mạnh so với đầu kỳ là 2,2 tỷ đồng) và HSG (326 tỷ đồng – tăng mạnh so với đầu kỳ là 161,8 tỷ đồng). Cả hai cổ phiếu này đã ghi nhận lợi nhuận lần lượt là 12,04% và 11,86% vào cuối quý III. Ngoài ra, khoản đầu tư vào cổ phiếu PTI cũng đạt lợi nhuận 10,34%.

Một cổ phiếu khác mà VNDirect đang có lợi nhuận là C4G trên sàn UpCOM, với giá gốc 285 tỷ đồng và giá trị hợp lý lên đến 396 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty cũng ghi nhận lỗ tạm thời hơn 16% cho khoản đầu tư hơn 115,3 tỷ vào cổ phiếu LTG.

Nếu tính theo giá chốt phiên giao dịch ngày 3/11, lợi nhuận từ đầu tư vào VPB và HSG của VNDirect đã thu hẹp lần lượt là +2,2% và +8,8%; tương tự, lợTrong kỳ này, doanh thu hoạt động của công ty đạt 1.759 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các chi phí, công ty đã có lợi nhuận ròng gần 639,2 tỷ đồng, tăng gấp gần 15 lần. Điểm nổi bật trong việc tăng trưởng lợi nhuận của VNDirect đến từ hoạt động tự doanh.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

VNDirect muốn bán công ty quản lý quỹ
Danh mục những công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do Trương Huệ Vân điều hành và góp vốn
Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Đâu là đáy lợi nhuận của các doanh nghiệp cá tra ?

Hôm nay đọc gì