Xây dựng Coteccons (CTD): Lãi cao nhất 10 quý, giá trị backlog lên tới 20.000 tỷ đồng

các công ty thành viên của Coteccons

Lợi nhuận lên cao nhất 10 quý trở lại đây

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã cổ phiếu CTD – sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm tài chính 2024 (tương ứng quý 3/2023).

Theo đó, Xây dựng Coteccons đã thực hiện thay đổi năm tài chính bắt đầu từ năm 2023. Năm tài chính 2023 trở thành năm tài chính chuyển đổi, kéo dài từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023.

Trong quý 1 năm tài chính 2024, Xây dựng Coteccons ghi nhận tổng doanh thu thuần là 4.124 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ (tương ứng quý 3/2022).

Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, công ty này đã ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 100 tỷ đồng, gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 22%, đạt hơn 101 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi từ tiền gửi ngân hàng và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chứng khoán tăng mạnh.

Trong kỳ, Xây dựng Coteccons đã cố gắng giảm các khoản chi phí phát sinh. Chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) đã giảm 26% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 20%.

Kết quả, Xây dựng Coteccons đã báo lãi ròng hơn 66 tỷ đồng trong quý 1 năm tài chính 2024, so với mức lỗ hơn 3,5 tỷ đồng của cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong một quý kể từ quý 1/2021 của công ty này.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào giữa tháng 10/2023, cổ đông Xây dựng Coteccons đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 với mục tiêu doanh thu thuần 17.793 tỷ đồng và lãi ròng 274 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,6 lần và 5,2 lần so với năm trước.

Như vậy, sau quý đầu tiên, Xây dựng Coteccons đã hoàn thành hơn 23% mục tiêu doanh thu và hơn 24% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cho đến cuối quý 1 năm tài chính 2024, tổng tài sản của Xây dựng Coteccons đạt gần 20.551 tỷ đồng, giảm gần 4% so với đầu năm nay. Nguyên nhân chính là do các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đã giảm 8%, còn 10.689 tỷ đồng, tương đương 52% tổng tài sản. Trong khi đó, tổng tiền và các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn gần như không thay đổi, đạt 4.079 tỷ đồng, tương đương 20% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả (chủ yếu là nợngắn hạn) của Xây dựng Coteccons vào cuối quý 1 năm tài chính 2024 đã giảm 7%, còn 12.212 tỷ đồng, chủ yếu do giảm nợ phải trả cho người bán ngắn hạn. Hiện tại, nợ phải trả chiếm 59% tổng nguồn vốn của công ty. Xây dựng Coteccons hiện có hơn 2.958 tỷ đồng dư nợ vốn cổ phần và 455 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối.

Khối lượng backlog lên tới 20.000 tỷ, sở hữu tệp khách hàng trung thành

Một số tổ chức tài chính nhận định, hoạt động kinh doanh của Xây dựng Coteccons đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang bắt đầu có tín hiệu phục hồi với khối lượng công việc còn tồn đọng (backlog) tăng lên.

Tính đến cuối năm tài chính 2023 (tháng 6/2023), tổng giá trị các dự án đang triển khai của Xây dựng Coteccons đã đạt 20.000 tỷ đồng, tương đương 1,37 lần tổng doanh thu xây dựng trong năm 2022. Số liệu này cho thấy lượng công việc chờ thực hiện trong tương lai và là cơ sở cho sự tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đáng chú ý, đa số lượng backlog hiện tại của Xây dựng Coteccons được tính theo phương pháp fast-track (tính theo giá trị hợp đồng đã ký kết), không bao gồm các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) như một số doanh nghiệp xây dựng khác. Phương pháp này giúp tạo ra sự ổn định và bền vững trong tăng trưởng doanh thu, đồng thời giảm chi phí và rủi ro trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh.

Ngoài ra, sau khi giải quyết các vấn đề liên quan đến việc trích lập dự phòng cho các dự án liên quan đến tập đoàn Tân Hoàng Minh, bảng cân đối kế toán của Xây dựng Coteccons đã được cải thiện và trở nên khá khỏe mạnh hơn. Các khoản phải thu từ một số khách hàng lớn đã giảm sau nhiều năm ghi nhận trên báo cáo tài chính. Ví dụ, khoản phải thu từ Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An đã giảm từ 620 tỷ đồng xuống còn 490 tỷ đồng.

Theo đánh giá mới đây từ hãng chứng khoán Mirae Asset Vietnam (MASV), thị trường bất động sản nói chung và hoạt động xây dựng riêng vẫn đang gặp khó khăn và ảnh hưởng bởi sự chậm trễ. Dự báo cho Xây dựng Coteccons là công ty sẽ tiếp tục trích lập dự phòng cho các khoản phải thu trong vòng 1-2 năm tới, nhưng ở mức độ hợp lý (0,5% – 0,7% doanh thu hàng năm), thấp hơn so với thời điểm năm trước khi xảy ra sự cố với Tân Hoàng Minh khiến công ty phải tăng mức trích lập dự phòng mạnh mẽ.

Ngoài ra, danh sách khách hàng hiện tại của Xây dựng Coteccons được đánh giá là bền vững, bao gồm các nhà đầu tư có nền tảng tài chính vững mạnh và uy tín cao trên thị trường như Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn Hoà Phát, Tập đoàn Trung Thuỷ, Tập đoàn DOJI và Tập đoàn LEGO.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

VNDirect muốn bán công ty quản lý quỹ
Danh mục những công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do Trương Huệ Vân điều hành và góp vốn
Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Đâu là đáy lợi nhuận của các doanh nghiệp cá tra ?

Hôm nay đọc gì