Thu hút FDI 9 tháng năm 2023 Việt Nam vượt mốc 20 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/09/2023, tổng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài thông qua việc đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt khoảng 20,21 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn giảm 0,5% so với 8 tháng đầu năm.

Trong số đó, vốn đầu tư mới và góp vốn mua cổ phần tiếp tục tăng cao hơn so với cùng kỳ. Cụ thể, trong 9 tháng, đã có 2.254 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tăng 66,3% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký là hơn 10,23 tỷ USD, tăng 43,6% so với cùng kỳ. Ngoài ra, đã có 2.539 giao dịch góp vốn mua cổ phần từ nhà đầu tư nước ngoài, giảm 5,9% so với cùng kỳ, với tổng giá trị vốn góp là hơn 4,82 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, vốn đầu tư điều chỉnh của nhà đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đã giảm mạnh so với cùng kỳ (37,3%), đạt mức 5,15 tỷ USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, mặc dù vốn đầu tư điều chỉnh vẫn giảm mạnh trong 9 tháng, nhưng xu hướng này đã có sự cải thiện so với mức giảm 39,7% trong 8 tháng, 42,5% trong 7 tháng, 57,1% trong 6 tháng, 59,4% trong 5 tháng và 68,6% trong 4 tháng.

Ngoài ra, số lượng dự án điều chỉnh vốn cũng tiếp tục tăng so với cùng kỳ, cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam và quyết định mở rộng các dự án hiện có.

Trong lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 14 tỷ USD, chiếm gần 69,3% tổng vốn đầu tư và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,94 tỷ USD, chiếm hơn 9,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 45% so với cùng kỳ. Ngành tài chính ngân hàng và bán buôn, bán lẻ đứng thứ ba và thứ tư với tổng vốn đăng ký lần lượt là gần 1,54 tỷ USD (tăng gần 63,8 lần) và gần 734 triệu USD (tăng 18,7%).

Về địa bàn đầu tư, các nhà đầutư nước ngoài tiếp tục quan tâm và đầu tư vào các tỉnh thành phố trên cả nước. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm thu hút nhiều vốn đầu tư nhất, với tổng vốn đăng ký lên tới hơn 3,55 tỷ USD, chiếm 17,6% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là tỉnh Bình Dương với hơn 1,75 tỷ USD (8,7%), tỉnh Đồng Nai với hơn 1,4 tỷ USD (7%), và Hà Nội với hơn 1,28 tỷ USD (6,3%).

Các nhà đầu tư nước ngoài đang nhìn nhận tiềm năng và sự phát triển của thị trường Việt Nam trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán. Sự tăng trưởng về vốn đầu tư mới và góp vốn mua cổ phần cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Điều này có thể mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư mới trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích

VNDirect muốn bán công ty quản lý quỹ
Danh mục những công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do Trương Huệ Vân điều hành và góp vốn
Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Đâu là đáy lợi nhuận của các doanh nghiệp cá tra ?

Hôm nay đọc gì